Modyfikacja form wtryskowych

Proces modyfikacji form wtryskowych przeprowadzany w naszej Narzędziowni został przedstawiony poniżej w postaci graficznej.

więcej niż NARZĘDZIOWNIA
i więcej niż WTRYSKOWNIA