Wykonywanie i wdrażanie projektów prototypowych

Często zdarza się, że potrzebujemy detali prototypowych w celu weryfikacji niektórych właściwości materiałowych i funkcjonalnych docelowego detalu. Niestety prototypy drukowane, idealnie nadające się do oceny estetycznych i wizualnych atrybutów docelowych części, nie są w stanie odzwierciedlić rzeczywistych parametrów wtryskiwanego tworzywa. W takiej sytuacji rozwiązaniem optymalnym jest budowa formy prototypowej, która pozwala na uzyskanie detali z wtrysku w ilościach wystarczających do przeprowadzenia testów i weryfikacji detalu np. pod kątem wytrzymałościowym.

W STANMET technologia wykonania formy prototypowej dobierana jest w taki sposób, aby zminimalizować koszty produkcji formy przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów jakościowych detali.

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.

Kontakt
wykonywanie

więcej niż NARZĘDZIOWNIA
i więcej niż WTRYSKOWNIA