Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

STANMET Sp. Komandytowa

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności Spółki dzięki inwestycji,
która umożliwia wprowadzenie atrakcyjnej oferty.

Rezultatem realizacji niniejszego projektu będzie wprowadzenie do oferty Przedsiębiorstwa znacząco ulepszonej gamy produktów/usług, co będzie możliwe w oparciu o technologie zastosowane w zakupionych aktywach. Projekt dotyczy wsparcia inwestycyjnej działalności Firmy celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie mieć wpływ na realizację celów założonych w RPO WSL poprzez wzrost konkurencyjności Spółki, zwiększenie skali jej działalności, poprawę pozycji rynkowej, wzrost obrotów, wzrost zatrudnienia, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych i ulepszonych produktów/usług.


Wartość projektu: 1 169 115,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 950 000,00 PLN

Dofinansowanie: 800 000,00 PLN